Daně

 
- v oblasti daní Vám mohu nabídnout:
 

   zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, daň k nabytí nemovitosti atd.

    sestavení souvisejících povinných přehledů, např. přehled pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, souhrné hlášení atd. 

    sestavení vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

    sestavení vyúčtování srážkové daně

  zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech, ale i zastupování a pomoc při daňových kontrolách a vytýkacích řízeních

Kontakt

Vít Urban, DiS.
Kounice 368
289 15 KOUNICE

+420 606 83 11 86


Pracuji v ...

© 2013-19 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode