Účetnictví

 
- v oblasti účetnictví Vám mohu poskytnout:
 

    vedení účetnictví na základě předaných účetních dokladů a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a účetních standardů

možnost zpracování účetnictví v členění po střediscích nebo podle zakázek, sledování saldokonta, evidence nezaplacených faktur, sestavování měsíčních uzávěrek a tiskových výstupů (.xls, .pdf) dle požadavků klienta

    zpracování přiznání k DPH (případně: souhrnného hlášení, evidence přenesené daňové povinnosti)

    evidence majetku včetně odpisů    

    sestavení roční účetní uzávěrky, vytvoření podkladů pro přiznání k dani z příjmu a jeho následné zpracování

    zpracování ostatních daní (např. silniční daně)

    příprava podkladů ke kontrole

    zastupování na úřadech

    účetní poradenství

Účetnictví zpracovávám v průběhu celého roku podle dodaných podkladů klientem. 

 

Kontakt

Vít Urban, DiS.
Kounice 368
289 15 KOUNICE

+420 606 83 11 86


Pracuji v ...

© 2013-19 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode